Sektionstält 3m

Tältet är 3m brett och byggs i sektioner som är 3m långa så någon längdbegränsning finns inte.

Detaljer

Bredd:
3,00m
Höjd sida:
2,27m
Höjd tak:
3,00m
Sektionslängd:
3,00 m
Tillval:
Fönster
sektionstalt 3m 1 big sektionstalt 3m 2 big sektionstalt 3m 3 big sektionstalt 3m 4 big