Nöjda kunder - Törebodafestivalen

Ett urval av leveransen 2015:

1 821 m2 tält
Dubbeldäckare 20x15 m med balkong
1 350 st sittplatser
1 800 m avspärrning

Törebodafestivalen

Törebodafestivalen startade år 2000. Festivalen är en trivsam tillställning där gammal som ung, hela familjen, ska trivas under de tre dagarna fyllda av musik mitt i Töreboda. 

Törebodafestivalen arrangeras var tredje år och engagerar hela samhället. Hela arrangemanget bygger på ideella insatser och det ekonomiska överskottet går tillbaka till bygdens föreningar som hjälpt till före, under och efter festivalen. Festivalen bygger också på sponsring från det lokala näringslivet. Tält och Montage har under flera år levererat tält, scener, möbler och dylikt till festivalen.

www.toreboda.com

Copyright © 2016 & Tält & Montage AB
Producerad av edgecube.se